Om Nordskolens pædagogiske Læringscenter, PLC:

Hvad laver vi og hvad kan du bruge os til....

Hanne Nielsen

Lærer på Nordskolen og uddannet læringsvejleder.
Medarbejder på PLC som kan hjælpe med IT, bøger, analoge og digitale læremidler.

Pædagogisk læringscenter på Nordskolen (PLC)

PLC er et fysisk rum på skolen og et virtuelt rum på nettet, hvor både elever og det pædagogiske personale kan henvende sig for at få sparring, råd og vejledning i forbindelse med deres arbejde.

De fysiske rammer giver mulighed for forskellige arbejdssituationer for eleverne, så de oplever, at læringscentret er andet og mere end et sted med bøger – altså et lærested, værested, værksted og forundringssted hvor de kan komme gennem hele skoledagen og inspireres og arbejde.

PLC giver et overblik over skolens læremidler, bøger og apps på deres side på nettet.

Det er altid nemt at få fat i læringsvejlederen, enten på PLC eller på mail/sms – så det er muligt for den enkelte at få den vejledning de har brug for.

Læs mere om skolens PLC her

 

PLC yder råd og vejledning i forhold til læremidler. Der afholdes kurser for elever og lærere i brug af forskellige læremidler. Læringsvejlederen faciliteter også fagteammøder.

PLC sørger for der hele tiden ligger en opdateret liste på PLC-portalen som fortæller hvilke læremidler vi har adgang til på skolen og hvilke apps vi bruger mest.

PLC samarbejder med de andre læringscentre på øen, så vi kan tilbyde et ensartet tilbud til alle på øen.

PLC søger viden om læremidler på messer og i fagblade og formidler denne viden til rette medarbejder.

Man kan altid låne og aflevere bøger, alle elever får vejledning mindst en gang hver 14. dag til lån af bøger. Hvis man ønsker vejledning herudover til lån kontaktes læringsvejlederen. Afleveringsvognen står på biblioteksgangen lige uden for døren.

Man kan enten gå ned og se om læringsvejlederen er til stede, eller man kan skrive en mail/seddel/sms til hende, så får man hjælp hurtigst muligt

Klik her og læs hvilke opgaver PLC udfører på Nordskolen.

Skriv til mig her fra siden:

Du kan altid skrive til mig her, så vender jeg tilbage hurtigst muligt.

Skriv til mig her